Ke správnému chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

Hlavní

Prohlédnuté produkty

Informace

Výrobci

FORTESIL Plastifikátor +10- 0°C Zobrazit větší

FORTESIL Plastifikátor +10- 0°C

Nový produkt

FORTESIL - PLASTIFIKÁTOR PRO PRÁCI ZA SNÍŽENÝCH TEPLOT je plastifikační přísada do betonových směsí a malt urychlující tuhnutí čerstvého betonu. FORTESIL - PLASTIFIKÁTOR PRO PRÁCI ZA SNÍŽENÝCH TEPLOT Je vhodná především pro výrobu konstrukčních betonů a betonových dílců, kdy urychluje tuhnutí betonu a zároveň zvyšuje dosažené pevnosti během prvních 24 hodin i pevnosti dlouhodobé.

Více informací

2 ks

Cena60 Kč

Více informací

FORTESIL - PLASTIFIKÁTOR PRO PRÁCI ZA SNÍŽENÝCH TEPLOT je plastifikační přísada do betonových směsí a malt urychlující tuhnutí čerstvého betonu. FORTESIL - PLASTIFIKÁTOR PRO PRÁCI ZA SNÍŽENÝCH TEPLOT Je vhodná především pro výrobu konstrukčních betonů a betonových dílců, kdy urychluje tuhnutí betonu a zároveň zvyšuje dosažené pevnosti během prvních 24 hodin i pevnosti dlouhodobé.

Účinky přísady na betonovou směs umožňují při dodržení technologických podmínek betonáže za snížených teplot. Použití přísady přináší následující benefity: 

-Zlepšuje čerpatelnost čerstvého betonu při současném snížení sklonu k rozměšování čerstvé betonové směsi 

-Zvyšuje nejen pevnost, ale i vodotěsnost betonu a odolnost betonu vůči klimatickým a chemickým vlivům 

-Nemění barvu betonu, je vhodný i pro pohledový beton 

-Použitelný pro vyztužený a předpjatý beton  Zkracuje dobu potřebnou k dosažení manipulačních pevností u betonových dílců či dobu, po které je možné odbednění konstrukcí.

Dávkování

Doporučená dávka je od 0,15 – 0,30 l/25 kg portlandského cementu CEM I 42,5 R. Se snižující se teplotou dávku přísady postupně zvyšujeme v rámci stanovených mezí. Nepřekračujte doporučené dávkování, vyšší dávky vedou ke znehodnocení betonové směsi. Přísada se přidává přímo do připravené vlhké betonové směsi a následně míchá v míchačce po dobu 1 minuty.  Dávku je vhodné před betonáží stanovit zkouškou v závislosti na teplotě betonu, dávce, druhu a původu cementu, vodním součiniteli a výchozí konzistenci Optimální dávkování konzultujte s našimi odborníky.
 
Používání přísady v kombinaci s jinými výrobky

FORTESIL - PLASTIFIKÁTOR PRO PRÁCI ZA SNÍŽENÝCH TEPLOT lze používat v kombinaci s ostatními výrobky společnosti STACHEMA CZ s.r.o. např. superplastifikátory, provzdušňovacími přísadami, zpomalovacími přísadami, stabilizátory betonových směsí, odbedňovacími prostředky, ochranným nátěrem na beton apod. Pro konkrétní aplikaci se prosím obraťte na naše odborníky.
 
Skladování 

V uzavřených plastových obalech je skladovatelnost 1 rok. Skladovat v teplotním rozmezí +5 až + 30°C. Chránit před silným zahřáním a před mrazem. Skladování pod 0°C může způsobit snížení účinnosti přísady, zmrznutí způsobuje trvalé znehodnocení. Výrobek je nehořlavý. Při skladovaní dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany ŽP. Výrobek je vhodné pravidelně homogenizovat.
 

Příslušenství

Ke stažení