Ke správnému chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

Hlavní

Prohlédnuté produkty

Informace

Výrobci

Šamotová výmazová hmota 1,5kg Zobrazit větší

Šamotová výmazová hmota 1,5kg

1225

Nový produkt

Šamotová výmazová hmota se používá při stavbách, opravách, spárování krbů a kamen a také kvlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží a šamotových plátů a prvků na keramický a kovový podklad. Lze použít jak kdrobným opravám, tak i k samotné stavbě nového krbu při dodržení správného poměru namíchání a dodržení maximální vrstvy malty vjednotlivých vrstvách 5 mm.

Více informací

13 ks

Cena32 Kč

Více informací

Šamotová výmazová hmota se používá při stavbách, opravách, spárování krbů a kamen a také kvlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží a šamotových plátů a prvků na keramický a kovový podklad. Lze použít jak kdrobným opravám, tak i k samotné stavbě nového krbu při dodržení správného poměru namíchání a dodržení maximální vrstvy malty vjednotlivých vrstvách 5 mm.

Příprava výmazové lepící a stavební malty: 
dle rozsahu operace, stavby rozhodneme jaké množství šamotové malty si připravíme najednou. Je třeba si připravit roztok vody a vodního skla v poměru 1:1. Obsah sáčku si vysypeme do nádoby a zalijeme potřebným množstvím připraveného roztoku, dobře promícháme a necháme cca 3 min. odležet. Následně lehce promícháme a malta je připravena k použití. Připravujeme si jen takové množství, které zpracujeme do 2 hodin. V případě přerušení práce lehce uhladíme v kbelíku a zalijeme 1 mm vody. Zabráníme tak vysychání a lze následně odlitím vody v práci pokračovat.

Stavby a opravy topenišť:
Při stavbách nových krbů dodržujeme především maximální vrstvu malty do 5 mm. Šamotové cihly, prvky před samotnou stavbou také lehce navlhčíme!! Při spárování a opravách poškozené vyzdívky postupujeme následovně: opravovaná místa se navlhčí vodou, následně se zaplní připravenou maltou a na povrchu uhladí. Opravené topeniště se nechá podle velikosti a rozsahu opravy zaschnout 12 – 24 hodin. Potom se dosuší při mírném topení (2 - 6 hodin), až opravená místa dokonale zatvrdnou.

Lepení na kovový podklad: 
podklad zbavíme všech mastných nečistot a především rzi. Doporučujeme použít odrezovač. Podklad doporučujeme před lepením natřít řidší maltou. Vrstvu necháme zaschnout a následně provádíme lepení. Maltu lze také použít k ochraně a vyspravení vnitřních vyzdívek a pecí a kovových částí vystavených vysoké teplotě. Maltu lze použít do všech míst, kde teplota nepřesáhne 1400 °C.

Ředidlo:
Roztok vodního skla s vodou v poměru 1:1.

Technické údaje:
Obsah Al2O3 - 38–40 %, SiO2 - 50–55 %, TiO2 - 1,8–2,8 %.

Složení a charakteristika výrobku:
Směs oxidů: křemičitý, hlinitý, titaničitý a dalších příměsí. Typ teplem tuhnoucí malta G 1 – K.

Likvidace odpadů a obalů:
Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Příslušenství