Ke správnému chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

Speciální tmely

Prohlédnuté produkty

Informace

Výrobci

EPROSIN T02 zalévací plastmalta 25,75kg Zobrazit větší

EPROSIN T02 zalévací plastmalta 25,75kg

102852

Nový produkt

 EPROSIN T02 licí – Šedá dvousložková epoxidová plastmalta, která se dodává v setu s tvrdidlem (složka A + složka B). Poměr složek v setu odpovídá tužícímu poměru. Používá se ve stavebnictví jako licí plastmalta pro zalévání betonových ploch a vozovek, mostních ložisek, patek zábradelních svodidel, zdiva, betonových chodníků, pro zhotovování prefabrikátů a podlah s velkým mechanickým namáháním atd. Tmel ani natužená směs se před aplikací nesmí ředit.

Více informací

Skladem u dodavatele, 2-3 dny

Cena4 091 Kč

Více informací

 EPROSIN T02 licí – Šedá dvousložková epoxidová plastmalta, která se dodává v setu s tvrdidlem (složka A + složka B). Poměr složek v setu odpovídá tužícímu poměru. Používá se ve stavebnictví jako licí plastmalta pro zalévání betonových ploch a vozovek, mostních ložisek, patek zábradelních svodidel, zdiva, betonových chodníků, pro zhotovování prefabrikátů a podlah s velkým mechanickým namáháním atd. Tmel ani natužená směs se před aplikací nesmí ředit.

VLASTNOSTI: Vzhled: šedá tekutá hmota Objemová hmotnost: ? 1850 kg/m3 Pevnost v tlaku po 24 hodinách: ? 60 MPa (při + 20 °C) Pevnost v tlaku po plném vytvrzení: ? 85 MPa (při + 20 °C) Elektro izolační odpor: ? 20 G? Přídržnost k podkladu: ? 3 MPa (porušení v betonu) Odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek: 0 g/m2 po 150 cyklech (metoda C) Bez zápachu. Bez smrštění.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Betonový podklad musí být soudržný (pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa), vyzrálý (stáří min. 28 dní), suchý (max. 4 % zbytkové relativní vlhkosti), čistý, odmaštěný, zbavený nesoudržných částí a mechanických nečistot (prach po broušení, atd.), nejlépe zdrsněný či brokovaný. Při aplikaci je třeba zajistit takové podmínky, aby nedošlo k vysrážení vlhkosti na povrchu opravovaného podkladu (min. o +3 °C vyšší teplota než je rosný bod). Teplota podkladu: min. +5 °C

TUŽENÍ: Složka A : složka B = 100 : 2,89 (hmotnostní poměr)

SPOTŘEBA: 1,85 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm

ZPRACOVÁNÍ: Optimální teplota obou složek před zpracováním je +15 až +20 °C. Samostatně promíchat složku A (cca 1 min.) a složku B zlehka protřepat. Následně do složky A důkladně vmíchat složku B (celé balení složek A + B popř. odvážit požadované množství jednotlivých složek A + B v předepsaném hmotnostním poměru). Při mísení je nutné omezit vmíchávání vzduchu do hmoty volbou vhodného míchadla a dobou míchání. Promísení obou složek se provádí mechanicky např. pomaloběžnou elektrickou vrtačkou s vřetenovým míchadlem. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt přípravkem Lignofix ODSTRAŇOVAČ nebo acetonem. Vytvrzenou kompozici lze z povrchu odstranit pouze mechanicky. Dodávané tvrdidlo (složka B) je doporučeno pro vytvrzování v teplotách nad +5 °C. Při reakci s tvrdidlem (složka B) dochází k vývinu reakčního tepla. Tvrdidlo (složka B) se vyznačuje mírným dolepem na povrchu kompozice po vytvrzení. Dolep lze odstranit omytím vodou nebo 3 % roztokem kyseliny citronové nebo octové.

Doba zpracování: 45 min. při +20 °C pro 150 g směsi 15 min. při +20 °C při natužení celého setového balení složek A + B (25,75 kg) Doba zpracovatelnosti klesá s rostoucí teplotou a zvyšujícím se množstvím zpracovávané směsi. Nejnižší doporučená teplota zpracování: +5 °C (při této teplotě je předepsána min. tloušťka lité vrstvy 15 mm a teplota složek A + B min. +15 °C) Vytvrzení: 24 hodin při teplotě +20 °C Plné vytvrzení: 7 dní při teplotě +20 °C Vzhledem ke své zvýšené reaktivitě ve větším objemu není vhodné odlévání ve vrstvách větších než 30 mm. Větší odlitky je nutno zhotovovat po částech (ve vrstvách).

UPOZORNĚNÍ: Při aplikaci je třeba zajistit takové teplotní podmínky, aby nedošlo k vysrážení vlhkosti na povrchu podkladu i epoxidové plastmalty (min. o +3 °C vyšší teplota než je rosný bod). Větráním je nutné omezit případný výskyt kyselých plynů a par (např. CO2), které reagují se složkou B a znemožňují dokonalé vytvrzení materiálu. Smícháním velkého množství složek A + B dochází k vývinu většího reakčního tepla a tím ke zkrácení doby zpracovatelnosti. Tloušťka vrstvy by neměla přesáhnout 30 mm. Pro aplikace materiálu EPROSIN T02 licí v mezních tloušťkách (30 mm) nesmí teplota podkladu přesáhnout +20 °C. Větší odlitky či vysprávky je nutno provádět po vrstvách max. 30 mm.

TYPICKÁ APLIKACE: 1x aplikace EPROSIN T02 licí – nalít a nerezovým hladítkem či špachtlí zednickým způsobem dorovnat. Povrch ihned uhladit hladítkem či špachtlí namáčeným v přípravku Lignofix ODSTRAŇOVAČ nebo v acetonu. Přípravek Lignofix ODSTRAŇOVAČ nebo aceton v žádném případě nepoužívat jako ředidlo natužené kompozice! Výrobce nabízí technickou pomoc při zpracování výrobku přímo na stavbě.

BALENÍ: Set 25,75 kg (složka A + složka B). Jiné obaly je možno dohodnout s výrobcem.

Příslušenství