Ke správnému chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

Hlavní

Prohlédnuté produkty

Informace

Výrobci

EPROSIN T02 zalévací plastmalta 25,75kg Zobrazit větší

EPROSIN T02 zalévací plastmalta 25,75kg

2852

Nový produkt

 EPROSIN T02 licí – Šedá dvousložková epoxidová plastmalta, která se dodává v setu s tvrdidlem (složka A + složka B). Poměr složek v setu odpovídá tužícímu poměru. Používá se ve stavebnictví jako licí plastmalta pro zalévání betonových ploch a vozovek, mostních ložisek, patek zábradelních svodidel, zdiva, betonových chodníků, pro zhotovování prefabrikátů a podlah s velkým mechanickým namáháním atd. Tmel ani natužená směs se před aplikací nesmí ředit.

Více informací

Skladem u dodavatele, 2-3 dny

Cena3 155 Kč

Více informací

 EPROSIN T02 licí – Šedá dvousložková epoxidová plastmalta, která se dodává v setu s tvrdidlem (složka A + složka B). Poměr složek v setu odpovídá tužícímu poměru. Používá se ve stavebnictví jako licí plastmalta pro zalévání betonových ploch a vozovek, mostních ložisek, patek zábradelních svodidel, zdiva, betonových chodníků, pro zhotovování prefabrikátů a podlah s velkým mechanickým namáháním atd. Tmel ani natužená směs se před aplikací nesmí ředit.

VLASTNOSTI: Vzhled: šedá tekutá hmota Objemová hmotnost: ? 1850 kg/m3 Pevnost v tlaku po 24 hodinách: ? 60 MPa (při + 20 °C) Pevnost v tlaku po plném vytvrzení: ? 85 MPa (při + 20 °C) Elektro izolační odpor: ? 20 G? Přídržnost k podkladu: ? 3 MPa (porušení v betonu) Odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek: 0 g/m2 po 150 cyklech (metoda C) Bez zápachu. Bez smrštění.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Betonový podklad musí být soudržný (pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa), vyzrálý (stáří min. 28 dní), suchý (max. 4 % zbytkové relativní vlhkosti), čistý, odmaštěný, zbavený nesoudržných částí a mechanických nečistot (prach po broušení, atd.), nejlépe zdrsněný či brokovaný. Při aplikaci je třeba zajistit takové podmínky, aby nedošlo k vysrážení vlhkosti na povrchu opravovaného podkladu (min. o +3 °C vyšší teplota než je rosný bod). Teplota podkladu: min. +5 °C

TUŽENÍ: Složka A : složka B = 100 : 2,89 (hmotnostní poměr)

SPOTŘEBA: 1,85 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm

ZPRACOVÁNÍ: Optimální teplota obou složek před zpracováním je +15 až +20 °C. Samostatně promíchat složku A (cca 1 min.) a složku B zlehka protřepat. Následně do složky A důkladně vmíchat složku B (celé balení složek A + B popř. odvážit požadované množství jednotlivých složek A + B v předepsaném hmotnostním poměru). Při mísení je nutné omezit vmíchávání vzduchu do hmoty volbou vhodného míchadla a dobou míchání. Promísení obou složek se provádí mechanicky např. pomaloběžnou elektrickou vrtačkou s vřetenovým míchadlem. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt přípravkem Lignofix ODSTRAŇOVAČ nebo acetonem. Vytvrzenou kompozici lze z povrchu odstranit pouze mechanicky. Dodávané tvrdidlo (složka B) je doporučeno pro vytvrzování v teplotách nad +5 °C. Při reakci s tvrdidlem (složka B) dochází k vývinu reakčního tepla. Tvrdidlo (složka B) se vyznačuje mírným dolepem na povrchu kompozice po vytvrzení. Dolep lze odstranit omytím vodou nebo 3 % roztokem kyseliny citronové nebo octové.

Doba zpracování: 45 min. při +20 °C pro 150 g směsi 15 min. při +20 °C při natužení celého setového balení složek A + B (25,75 kg) Doba zpracovatelnosti klesá s rostoucí teplotou a zvyšujícím se množstvím zpracovávané směsi. Nejnižší doporučená teplota zpracování: +5 °C (při této teplotě je předepsána min. tloušťka lité vrstvy 15 mm a teplota složek A + B min. +15 °C) Vytvrzení: 24 hodin při teplotě +20 °C Plné vytvrzení: 7 dní při teplotě +20 °C Vzhledem ke své zvýšené reaktivitě ve větším objemu není vhodné odlévání ve vrstvách větších než 30 mm. Větší odlitky je nutno zhotovovat po částech (ve vrstvách).

UPOZORNĚNÍ: Při aplikaci je třeba zajistit takové teplotní podmínky, aby nedošlo k vysrážení vlhkosti na povrchu podkladu i epoxidové plastmalty (min. o +3 °C vyšší teplota než je rosný bod). Větráním je nutné omezit případný výskyt kyselých plynů a par (např. CO2), které reagují se složkou B a znemožňují dokonalé vytvrzení materiálu. Smícháním velkého množství složek A + B dochází k vývinu většího reakčního tepla a tím ke zkrácení doby zpracovatelnosti. Tloušťka vrstvy by neměla přesáhnout 30 mm. Pro aplikace materiálu EPROSIN T02 licí v mezních tloušťkách (30 mm) nesmí teplota podkladu přesáhnout +20 °C. Větší odlitky či vysprávky je nutno provádět po vrstvách max. 30 mm.

TYPICKÁ APLIKACE: 1x aplikace EPROSIN T02 licí – nalít a nerezovým hladítkem či špachtlí zednickým způsobem dorovnat. Povrch ihned uhladit hladítkem či špachtlí namáčeným v přípravku Lignofix ODSTRAŇOVAČ nebo v acetonu. Přípravek Lignofix ODSTRAŇOVAČ nebo aceton v žádném případě nepoužívat jako ředidlo natužené kompozice! Výrobce nabízí technickou pomoc při zpracování výrobku přímo na stavbě.

BALENÍ: Set 25,75 kg (složka A + složka B). Jiné obaly je možno dohodnout s výrobcem.

Příslušenství